Grote Broer Grote Zus

Jongeren doorlopen verschillende fases in hun leven; ze groeien op, ze gaan naar school, doen leuke dingen met vrienden en vriendinnen en groeien uit tot evenwichtige volwassenen. Voor het grootste deel van de jongeren verlopen al deze fases zonder al te grote obstakels. Voor een klein deel is het verhaal net even iets anders.

Lees meer

Kleine Broer Kleine Zus

Vanuit GBGZ is “kleine broer kleine zus (KBKZ)” organisch gegroeid. Het gaat om een groep tieners tot en met 14 jaar die nog niet oud genoeg zijn om zich aan te sluiten bij GBGZ, dit wel graag zouden willen en zichzelf positief in willen zetten voor zichzelf, elkaar en de wijk waar ze opgroeien.

Lees meer