Voor wie?

Vanuit GBGZ is “kleine broer kleine zus (KBKZ)” organisch gegroeid. Het gaat om een groep tieners tot en met 14 jaar die nog niet oud genoeg zijn om zich aan te sluiten bij GBGZ, dit wel graag zouden willen en zichzelf positief in willen zetten voor zichzelf, elkaar en de wijk waar ze opgroeien.

We zijn in 2017 van start gegaan in Haagse Beemden met de eerste groep kleine broers en in 2018 is er een groep kleine zussen bij gekomen. Samen met de grote broers en zussen hebben ze zelf bedacht hoe KBKZ er uit zou moeten zien. Vraaggericht dus! Momenteel zijn er in Hoge Vucht en Haagse Beemden KBKZ groepen.

Kenmerkend aan deze groepen is de diversiteit. In de groep maken jeugdigen kennis met andere culturen en de daarmee verbonden waarden en normen. Ze leren om samen op een aangename manier de dag met elkaar door te brengen door met elkaar mee te denken, naar elkaar te leren luisteren, kritiek te leren geven en ontvangen en respect voor de ander te tonen. Onder andere tijdens de wekelijkse teamvergadering en themabesprekingen wordt hier aandacht aan besteedt. Thema’s die actueel zijn worden besproken, activiteiten voor verschillende doelgroepen worden opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd en er wordt de jeugdigen geleerd om op een constructieve manier feedback aan elkaar te geven.

Wat doen we?

Deze groep organiseert meerdere keren per week activiteiten in de wijk en de grote broers en zussen ondersteunen en begeleiden dit. Enerzijds dus een leerproces voor de grote broers en zussen en anderzijds voor de kleine broertjes en zusjes.

Het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk, het participeren op een jonge leeftijd en het leren van vaardigheden staan centraal. Wat ze leren binnen KBKZ dragen ze weer uit naar hun vriendjes en vriendinnetjes in de wijk.

De kleine broers en zussen richten zich voornamelijk op de eigen leeftijdsgenoten maar ook de doelgroep (dementerende) ouderen. In de wijken waar we actief zijn er een aantal verzorgingstehuizen gevestigd waar we al jaren een samenwerkingsrelatie mee hebben. Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat jong en oud met elkaar in contact komt. De kleine broertjes en zusjes sluiten graag aan bij deze activiteiten.

De groep gaat onder begeleiding van grote broers en zussen regelmatig de straat op om zo contact te leggen met andere wijkbewoners. Zo zijn ze zichtbaar, kunnen ze bepaalde zaken signaleren en dragen ze bij aan een prettige en sociale leefomgeving.

Hoe gaan we te werk?

De wijk is de natuurlijke leefomgeving van de broertjes en zusjes. Daar vinden hun eerste echte sociale contacten buiten het gezin plaats en daar leren zij om zich te handhaven in de echte wereld die zich gaandeweg steeds uitbreidt door wat zich voordoet in de wijk, met elkaar en tijdens de interacties met verschillende groepen bewoners.

Net als bij GBGZ werken we met een statussysteem dat is gekoppeld aan een kleur shirt.
Door de peer to peer methodiek bereik je andere tieners, de kleine broers en zussen dragen het shirt vol trots en vertellen klasgenootjes, leeftijdsgenootjes, hun ouders en andere wijkbewoners over de verschillende activiteiten ze uitvoeren en ondersteunen. De peer to peer methodiek werkt tweeledig doordat de grote broers en zussen de kleine broers en zussen ondersteunen en begeleiden. Het is afhankelijk van de individuele grote broer of zus hoe zwaar (of licht) de ondersteuning of begeleiding van de betreffende kleine broer of zus is. Het is maatwerk en de inschatting wordt gemaakt door de pedagogisch medewerker die op de groep staat. De persoonlijke ontwikkeling van zowel de grote broer of zus wordt gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling van de kleine broer of zus.

Volg ons